Cikkek
 

Pünkösd

Májusi eső aranyat ér, de a pünkösdi eső ritkán hoz jót. - tartja a hiedelem. Pünkösdi egyik legismertebb jelképe a rózsa. A mosdóvízbe szórt rózsa egészséget hoz, legalábbis így hitték egykor. A legények pedig az ablakba tették a pünkösdi rózsát annak a lánynak, aki közel állt a szívükhöz.

A húsvét utáni ötvenedik napján vasárnap ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz pünkösd napját. A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik, és minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják.

A régi pünködi népszokásokról...

Piros Pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Európa sok országában. Magyarországon is piros betűs nap a Pünkösdhétfő. De mi is ez az ünnep? A hozzá fűződő népszokásokat réges-rég elfelejtettük. Vagy mégsem? Pünkösd napjára minden felébred. Abbahagyja a lusta nyújtózást a világ, ember és állat párt keres, zsong és zsibong az élet.
Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy pillanatra. A nagy nyári munkák előtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, imádkozni a bő termésért, gyermekáldásért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap. A templomokban évről évre megemlékeztek erről a napról, a lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. A lányok és asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat a hagyomány szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték ünneplőjüket es kezdődhetett a mulatság.
Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi hagyományok, játékok, az Alföldön a Pünkösdölés, a Dunántúlon a Pünkösdikirályné járás. A pünkösdikirály választás sajnos teljesen eltűnt, pedig a mai napig él a szólás: Rövid, mint a pünkösdi királyság. Kezdetben vitézi szokás volt, a katonák maguk közül választottak egy évre királyt. Ezt idézi Balassi Bálint verse:
"Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele"

A Pünkösdi királyné járás :
A legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt. Mise után házról házra jártak jókívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a szobát. A játék végén a háziak megkérdezték a lányokat: Hadd látom a királynétokat édes-e vagy savanyú? Fellebentve a díszes kendőt megcsiklandozzák a kislány állát. Ha a királyné mosolyog, de a fogát a világért sem villanthatja ki, megnyugszanak a háziak, mert jó lesz a termés. Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak a jókívánóknak.

A török basázás
: Egy 10-12 éves gyermeket beöltöztetnek selyembugyogóba, turbánt kötnek a fejére. Égetnivaló kölyköt választanak erre a szerepre, aki amúgy is rászolgált a verésre. Persze kitömik a ruháját szalmával, hogy ne fájjanak az ütések. Aztán összeláncolt kézzel vezetik végig a falun. Énekelnek, a basa ugrándozik, a fiúk meg zöld gallyakkal csépelik boldogan.

Pünkösdi király választás
: Amolyan legényvirtus volt, lovas versennyel, tűzugrással, tekézéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig ingyen ihatott a falu kontójára és minden mulatságra hivatalos volt.A pünkösd az udvarlás, párválasztás ideje. Ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a leányok bátran mutatkozhattak választottjukkal.A szokások ma már kihalóban vannak, de az ember érzi, ünnepre, pillanatnyi csöndre, játékra, társaságra szükség van most is. Üzenetet hordoznak ezek az ünnepek, az ember és a természet szeretetét hirdetik, csupa olyat, amiben megkapaszkodhatunk és amik által továbbléphetünk. Most majd Pünkösdvasárnap és hétfô után, a keddek és szerdák hétköznapjaiban.

 

A Pünkösdről egy kicsit máskép:

A Hit átalakítása

A Pünkösd hitformáló, és világnézet-alakító erők uralma alatt zajlik, ezt fejezi ki a vasárnap hajnalban egzakt Szaturnusz-Jupiter szembenállás. Tömören kifejezve a valódi igazi értékeket kell tudnunk összeegyeztetni a bennünk élő belső Hittel.

A szembenállásnak az a szellemi feloldó üzenete, hogy ha a két „ellentétes” energiát egyszerre, egymást kiegészítve tudjuk működtetni. Ez egyik oldalról a bennünk élő Hit, a Törvény, az Igazság és a Vallás, amely bármilyen alakban is van jelen, általában tartalmaz olyan korlátozó elemeket, amelyek miatt nem tudjuk megélni, kiélni a Bennünk Élő saját Igazságot. A Szaturnusz pedig elhozza azt, amit a Tapasztalatok Bölcsességének hívhatunk, azaz életünk során mi az, amelyet saját teremtett világunk megmutatott számunkra, és abból mit kellett tapasztalanunk.

Ezek a belső bölcsességek tudják most kiegészíteni azt, amit a Világról gondolunk – és ebben igen nagy felszabadító erő lehet, hiszen végre MEGÉRTHETJÜK és belső igazsággá formálhatjuk azt, amit a saját bőrünkön élünk meg.

S hogy ki mit szűrt le abból ami eddig életében vele történt a Hit, Vallás és Igazságok kapcsán, az teljesen egyedi. Ha folyamatosan esetleg igazságtalansággal sodort szembe valakit a „sors”, akkor ott nem a világgal, hanem a világ befogadásával és közvetetten önmagunk elfogadásával érdemes foglalkozni. (Persze, ezekről hosszú oldalakat lehetne írni, a jövőben erre is sort fogunk keríteni egy más formában)

Ez tehát a napokban hozhat illetve hozhatott új világnézetet, illetve kinek milyen területen áll jelenleg ez a két bolygó, annak megfelelően átalakítást és esetleg feszültséget. Mivel Halak – Szűz energiák szembenállásáról van szó, a rendbetételek és a lezárások üzenete közvetítődik számunkra. Így tehát főleg a belső életünkben érdemes rendet tenni, és megengedni a korlátok leomlását is, hiszen a Jupiterrel szorosan együtt áll jelenleg az Uránusz is, ez hozza el nekünk az új dolgokat.

Ezen együttállás, ami ugyan egzakt később lesz, de már jelenleg is érezhető, folyamatosan lehetőséget jelenít meg számunkra, hogy képesek legyünk kitörni a hitrendszereinkből.

Ez azt hiszem elengedhetetlen a továbbhaladáshoz. Minden, ami nem Szeretet alapú bennünk, azt engedjük el. Küldjük el a félelem alapú gondolkodást, amely arra épít, hogy velünk csak rossz dolgok történhetnek, és hiába tapasztaltuk esetleg eddig sanyarúnak vagy problémásnak az életünket, ne ezekre a földi tapasztalatokra fókuszáljunk, mert ezzel csak korlátozzuk magunk.  (illetve, mindenkinek a szabadságában áll ezt tenni)

Nagyon fontos, hogy most merjünk minden régit kidobni, és be tudjuk fogadni az újakat… ezért különösen ügyeljünk arra, hogy mit kapunk a „külvilágból”, mi érkezik hozzánk, és azt a magunk javára fordítsuk.

Hiszen pénteken (május 28) lesz aktív az Uránusz jegyváltása, és ez egyben a TELIHOLD ideje is lesz. Nem győzőm hangsúlyozni, hogy a Telihold a pihenés, relaxálás és a feltöltődés ideje, tehát ha a pénteki napot ennek szenteljük, akkor jobban tudatába kerülhetünk a bennünk felbukkanó üzeneteknek, új gondolatoknak.

Forrás:
http://csillagmag.hu/napi-csillaguzenetek/a-hit-atalakitasa/